Webb av Monarda
OmKonserterEvent/Konferens
FestivalerUtbildningLänkar
Tel : 08-500 223 44 . Mobil: 0708-96 67 75 . E-post:

 

 

 

 

Fredrik porträtt

Fredrik Malmgård är examinerad musik- och eventarrangör med en meritlista från över tjugo år i upplevelseindustrin.

Sagt om Fredrik:

Vi är imponerade av Fredriks Malmgårds professionalism, hans förmåga att alltid finna lösningar och hans samarbetsförmåga.
Stockholm 1 september 2008
/Olle Josephson
chef för Språkrådet, tid. föreståndare för Svenska språknämnden

Särskilt utmärkande för Fredrik är hans höga arbetskapacitet.

Stockholm 28 februari 2010

/Patrik Åsén

Sekreteriatet för EU-möten i Sverige, Regeringskansliet.

 


Fredrik har arbetat med:

Fredrik jobbar som totalentreprenör, vilket innebär att han sköter logistiken för hela eventet/konserten. Han sköter all eventuell upphandling som behöver göras, alla förberedelser och håller i trådarna vid genomförandet.

Fredrik jobbar även som underentreprenör. Han kan även ta på sig delar av ett event som konsult.

Fredrik arrangerar även kurser för arrangörer. Du får lära dig ekonomi, logistik, upphandling, organisationteknik och organisationsmetodik för att genomföra ett evenemang. Du lär dig även att analysera och fokusera på målgrupp och syfte.

Fredrik brinner för det meningsfulla möte, som ett väl genomfört event alltid ska innebära. Ett event skall vara en upplevelse, men målsättning och syfte måste samtidigt gå som en röd tråd genom alltihop. Detta uppnår man genom att göra en noggrann förstudie och planera mötet minutiöst, hela tiden med mål och syfte i åtanke. Efter mötet ska både sändare och mottagare kunna säga att de har upplevt någonting tillsammans.